Home » Over Next Gen Infra » Paul Witteman is er niks bij

Paul Witteman is er niks bij

Bij Infralead zijn we echt wel van de techniek. We vinden het fantastisch om de best passende IT infrastructuur te ontwikkelen op basis van de business eisen en alle verbluffende Next Generation infrastructuur componenten die tegenwoordig beschikbaar zijn.

Maar als we willen ontwikkelen naar de ‘best passende’ infrastructuur, dan moeten we natuurlijk wel heel precies weten wat ‘best passend’ inhoudt. Oftewel; wat zijn de eisen van de business en de IT organisatie waar de IT infrastructuur invulling aan moet geven.

Om tot dat eenduidige programma van eisen (PVE) te komen gaan we vaak een zeer intensief en allesbehalve technisch traject in.

Het sleutelwoord in dit traject is ‘eenduidig’. Daarmee bedoel ik dat de gehele organisatie, dus directie, IT management, beheerders én gebruikers, het PVE begrijpen en onderschrijven.

En dat kan soms best een dingetje zijn.

Meer dan eens zie ik dat IT management en directie heel uiteenlopende ideeën hebben over IT. Dit kan prima zijn als het beste van beide werelden gecombineerd wordt, maar dat blijkt vaak lastig. En daar zit ‘m nou net de kneep.

De communicatie tussen directie en IT verloopt niet zelden weinig effectief. Daar waar de ene partij in euro’s denkt en de ander in nullen en enen is het vaak moeilijk om tot resultaat te komen.

En dat is waar de Paul Witteman skillset om de hoek komt kijken.

In de discussies met de verschillende partijen om tot een eenduidig PVE te komen vind ik het fantastisch om een faciliterend onderdeel van de discussie te zijn.

De gesprekspartners hebben alle informatie die nodig is al beschikbaar, vaak zonder zich daar bewust van te zijn, en het is aan de gespreksleider om ervoor te zorgen dat deze informatie boven tafel komt. In deze discussies kan het er soms pittig aan toe gaan waarbij soms een jarenlange wrevel naar boven komt, of politieke belangen de discussie vertroebelen. Het is dan aan mij om ervoor te zorgen dat de discussie zuiver blijft om zo snel mogelijk tot gezamenlijke standpunten te komen.

Deze trajecten lopen vaak over meerdere sessies en vergen een serieuze inspanning en commitment van alle partijen om over de eigen schaduw heen te stappen en een goed resultaat te garanderen.

Maar daarmee is dan ook de eerste grote stap gezet om met elkaar te komen tot een IT infrastructuur die de business optimaal bedient.

Wilt u ook beschikken over de Paul Witteman skillset, vind deze dan op www.infralead.nl.

Comments are closed.