Home » Referentie Gemeente Den Helder

Referentie Gemeente Den Helder

De gemeente Den Helder heeft er in Juni 2016 voor gekozen om een workshop door Infralead te laten geven om de IT-afdeling het belang van innovatie te laten zien en de deelnemers te wijzen op de toegevoegde waarde van diverse Next Generation Infrastructuur concepten.

De gemeente heeft voor de sessies van Infralead gekozen omdat deze inhoudelijk relevant en altijd objectief zijn.

Deze sessie was een maatwerk mix van de Infralead sessies 1, 2 en 6 waar hier meer over te vinden is.

De deelnemers kwamen uit diverse lagen binnen de IT-organisatie: beheerders, specialisten en adviseurs.

Sessieleider Remco Nijkamp had de workshop opgebouwd uit drie delen:

  • Allereerst een persoonlijke introductie: waarom vindt Remco innoveren belangrijk (en leuk, en inspirerend).
  • Vervolgens werd kort en open gediscussieerd over de mogelijkheden van HyperConverged Infrastructuur (HCI) en welke huidige pijnpunten dit weg kan nemen.
  • Tenslotte is gesproken over het belang van innovatie en wat de risico’s zijn als IT infra ontwikkeling stil komt te staan.

Remco heeft een week na de sessie overleg gehad met Cock de Zeeuw, ICT teamleider van de gemeente over de resultaten van de sessie. “De jongens willen nu graag meer weten over HyperConverged Infrastructuur” gaf Cock aan. “En ze zijn erg getriggerd door de functies die besproken zijn in de sessie, ze willen graag zien hoe deze waargemaakt kunnen worden”. De doelstelling van de sessie zijn dus gehaald.

Infralead en de gemeente Den Helder hebben op basis van deze resultaten meerdere sessies gehouden om uit te werken hoe Next Generation Infrastructuur de gemeente kan helpen bij het ontwikkelen van de IT infrastructuur. Alle relevante informatie is middels de Infralead methode  gecategoriseerd en vormt de basis voor een gedetailleerd ontwerp of een uitvraag aan de markt.

Wilt u Infralead ook inzetten om ontwikkeling en innovatie van uw IT infrastructuur te stimuleren, neemt u dan contact met ons op.