Home » IT Roadmap op basis van IT, burgers en de business

IT Roadmap op basis van IT, burgers en de business

We werken samen om ervoor te zorgen dat de verwachtingen van de burgers, en de eisen van de business volledig duidelijk zijn en blijven. Pas dan is er een basis voor de best passende IT infrastructuur.

  • Geen samenwerking maar integratie;
  • De burger als klant; supply/demand;
  • Proactieve driehoek burger, IT , business;
  • Wat wil je zelf doen en wat kan een ander beter;
  • Realisatie van het archetype van de IT organisatie.

We creëren vertalen samen de visie van de organisatie naar concrete doelen en actiepunten voor IT. Dit levert een heldere Roadmap op die als een ‘sliding window’ over meerdere jaren richting geeft aan de IT ontwikkelingen.

Wij kunnen al vanaf €5.000 een Roadmap met u samenstellen.