Home » Ontwikkelen van de Cloud strategie

Ontwikkelen van de Cloud strategie

Een Cloud strategie is een veelomvattend document waarin de visie op ontwikkeling van IT wordt beschreven. Dit levende document noemen wij bij Infralead een Cloud strategie omdat wij er van uitgaan dat alle organisatie de komende jaren veel met Cloud gaan doen.

  • Wie of wat kan er wanneer naar de Cloud;
  • Realisatie van de e-overheid;
  • Hoe krijg ik mijn beheerders mee;
  • En hoe zijn mijn basisgegevens veilig;
  • Het Nieuwe Werken 2.0;
  • Wat zijn de investeringen die hierin gedaan moeten worden;
  • Hoe maak ik een ‘Cloud aanbesteding’.

We vertalen samen de doelen voor IT in relatie tot Cloud- en andere IT infrastructuur ontwikkelingen. Dit levert een heldere Roadmap op die als een ‘sliding window’ over meerdere jaren richting geeft aan de Cloud transitie.

Wij kunnen al vanaf €5.000 een Cloud Strategie met u samenstellen.