Home » Over Next Gen Infra » Hoe komen we tot de best passende IT infrastructuur?

Hoe komen we tot de best passende IT infrastructuur?

Bij Infralead houden wij ons bezig met het ontwikkelen van de best passende infrastructuur voor uw organisatie.

Om te bepalen wat de best passende infrastructuur is, is het essentieel om tot een eenduidig Programma van Eisen (PVE) te komen. In dit PVE is beschreven wat precies de eisen zijn waar de infrastructuur aan moet gaan voldoen.

Dit PVE moet door alle lagen in de organisatie gedragen worden; de business, de IT organisatie en de eindgebruikers. Zij moeten zich allemaal in de eisen kunnen vinden.

Dit PVE moet, vinden wij, zelf ook aan een een aantal eisen voldoen, waarvan ‘specifiek’ en ‘eenduidig’ de belangrijkste zijn.

Specifiek betekent voor ons dat is bepaald wat de waarde van een bepaalde wens of eis moet zijn, en met eenduidig bedoelen we dat iedereen het op dezelfde manier interpreteert.  Een specifieke performance eis kan bijvoorbeeld zijn dat Chrome altijd binnen 3 seconden opstart. Alleen wanneer eisen op deze manier zijn gedefinieerd kunnen ze de solide basis vormen voor de roadmap naar de best passende infrastructuur.

Om tot de precieze en eenduidige invulling van de eisen te komen maken we gebruik van een methode die gebaseerd is op unieke prioriteiten.

Wanneer we bijvoorbeeld eenduidig hebben gedefinieerd wat we verstaan onder de eis ‘beschikbaarheid’, dan gaan we vervolgens de prioriteit van deze eisen vergelijken met die van andere eisen. We gebruiken in de regel een set van 12 eisen, die voor iedere organisatie wel relevant zijn.  Denk hierbij aan definities omtrent performance, TCO, ROI, schaalbaarheid, veiligheid etc.

Zo creëren we een lijst met 12 prioriteiten die uniek moeten zijn; er kunnen geen 2 onderwerpen ‘het meest belangrijk zijn’.

Wanneer we vervolgens  hebben vastgesteld wat de eisen (hoge prio) en wensen (lagere prio) aan een IT infrastructuur moeten zijn, hebben we de basis voor een functioneel ontwerp van de toekomstige infrastructuur.

Dit spel wordt pas echt leuk wanneer we de prioriteitenlijsten van de diverse lagen in de organisatie met elkaar gaan vergelijken. Wat te doen als bijvoorbeeld de business over performance zegt dat het opstarten van een browser wel 5 seconden mag duren, terwijl de gebruikers vinden dat dit binnen twee seconden moet gebeuren?

Dat betekent dat we met de diverse partijen om de tafel moeten om samen toe te werken naar een enkel PVE voor de gehele infrastructuur.

En dat is waar de Paul Witteman Skillset om de hoek komt kijken waar ik in deze blog ook al over geschreven heb.

Samen zorgen we ervoor dat we tot een duidelijken breed gedragen programma van eisen komen om de best passende IT infrastructuur voor de gehele organisatie te realiseren.

 

 

 

Comments are closed.