Home » Sessie 1: Drielaags architectuur, vastlopers en innovatie

Sessie 1: Drielaags architectuur, vastlopers en innovatie

Doel en duur van de sessie

In deze sessies worden de eigenschappen van de veelgebruikte drielaags IT architectuur (servers, netwerk, opslag) beschreven.

Aan de hand van concrete en herkenbare cases wordt inzichtelijk gemaakt wat de uitdagingen van deze architectuur zijn.

Op basis van huidige- en next generation technieken als hyperconverged platformen, software defined storage en Cloud wordt besproken hoe de huidige, klant-specifieke, problemen opgelost kunnen worden.

De sessie duurt 4 uur.

Doelgroep en prerequisites

De doelgroep van deze training bestaat uit IT managers, beslissers en beheerders die beter in willen kunnen schatten hoe moderne datacenter concepten kunnen leiden tot een vereenvoudigde en beter passende IT infrastructuur. Het wordt duidelijk hoe huidige issues ontstaan en hoe deze kunnen worden opgelost.

 

 Agenda

Onderstaande agenda dient als leidraad. De prioriteit van agendapunten kan wisselen al naar gelang de klantbehoefte en het sessieverloop.

  • Huidige infrastructuur van de klant;
  • Huidige issues en kansen;
  • Algemene eigenschappen drielaags architectuur;
  • Samenvatting uitdagingen drielaags architectuur;
  • Oplossen uitdagingen drielaags architectuur met Next Generation Solutions;
  • De verandering teweegbrengen
  • Eindrapportage sessie.

 

Takeaways

Na de sessie hebben de deelnemers een goed beeld van de belemmeringen en mogelijkheden van de huidige infrastructuur. Er is gesproken over de voordelen van Next Generation Infratsructuur en hoe deze de huidige problemen op kan lossen. Ook is gesproken over de volwassenheid van de IT organisatie en de mogelijkheden om veranderingen teweeg te brengen.

De deelnemers kunnen vervolgens inschatten hoe de huidige IT infrastructuur aangepast kan worden om deze beter in dienst van de organisatie en eindgebruikers te stellen.

Deze sessie is goed te combineren met sessie 2.