Home » Sessie 6: Prepare4change

Sessie 6: Prepare4change

Doel en duur van de sessie

Het innoveren van de IT infrastructuur is een constant proces van verandering. Veranderingen komen soms moeizaam tot stand en kunnen tot spanning leiden.

In deze sessie wordt besproken waar mogelijke weerstand in de organisatie vandaan kan komen, wat de gevolgen kunnen zijn en hoe de weerstand te managen. Er wordt inzichtelijk gemaakt wat aanstaande veranderingen voor kansen bieden voor medewerkers en de organisatie en waarom sommigen er misschien bang voor zijn.

Deze sessie kan een goede start zijn voor het wegnamen van weerstand tegen verandering en innovatie.

De sessie duurt 4 uur.

Doelgroep en prerequisites

De doelgroep van deze training bestaat uit IT managers, beslissers en beheerders die beter met veranderingen in de organisatie om willen kunnen gaan en weerstand tegen verandering weg willen nemen.

 Agenda

Onderstaande agenda dient als leidraad. De prioriteit van agendapunten kan wisselen al naar gelang de klantbehoefte en het sessieverloop.

 • Wat zijn aanstaande veranderingen;
  • En wat zijn de mogelijke persoonlijke consequenties
 • Verandering is een constante;
  • Essentieel om te verbeteren
 • Wat als je niet verandert
  • Als mens
  • Als organisatie
 • Persoonlijke situatie
  • Kennisontwikkeling
  • Werkdruk
 • Steeds meer veranderingen
  • Toenemende integratie business en IT
  • Ontwikkelingen in de markt
  • Kleine stapjes of big bangs
  • Probeer het niet in één keer goed te doen…
 • Eindrapportage sessie.

Takeaways

Na de sessie hebben de deelnemers een goed beeld van de urgentie van verandering en de persoonlijke kansen die dit biedt. Het is duidelijk waar mogelijke weerstand tegen verandering vandaan komt en hoe deze te managen.

Zij kunnen vervolgens beter meewerken in het constant innoveren van de IT infrastructuur.