Home » Over Next Gen Infra » Eigenschappen hyperconverged

Eigenschappen hyperconverged

1         Inleiding

In de markt is een duidelijke trend waarneembaar naar Hyperconverged oplossingen waarbij compute, geheugen, opslag en netwerk aan elkaar gekoppeld zijn. Het is relevant om te kijken wat eventuele voordelen van dit soort oplossingen zijn. Dit zou dat relevant zijn bij de volgende hardware- of storage refresh. In dit document is steeds ter illustratie naar een Nutanix converged oplossing gerefereerd. In de markt zijn echter meerder oplossingen beschikbaar die, grofweg, vergelijkbare eigenschappen hebben.

2         Algemene eigenschappen hyperconverged infrastructuur

Een Hyperconverged oplossing biedt een enkele beheerinterface voor management van CPU, memory, storage en netwerk. Ook de hypervisor is vaak onderdeel van dit platform. Door het sterk geïntegreerde karakter is dit de ultieme ‘one stop shop’.

Doordat Hardware (CPU en Memory), opslag en netwerk als één geheel is uitgevoerd ontstaat een zeer betrouwbaar platform. Alle resources worden redundant verdeeld over het platform. Alle performance gerelateerde opslag is onderdeel van het platform. Dit platform heeft een veel betere beschikbaarheid, betrouwbaarheid en een veel lagere beheerlast dan een conventionele omgeving waarbij hardware en opslag over een netwerk zijn samengevoegd.

Updates en support worden bij één leverancier direct af afgenomen. Dit voorkomt het aanwijzen van probleem eigenaren in het geval van storingen. Integratieproblemen met netwerk of bestaande opslag kunnen niet meer voorkomen. Bij uitval van één node (‘server’) blijven alle functies volledig en direct beschikbaar. Het platform kan in zeer korte tijd operationeel worden gemaakt (12 uur) en is lineair schaalbaar door simpelweg nodes toe te voegen. De opzet is altijd geschaald op ‘N+1’, wat betekent dat er bij uitval van 1 node nog volledig productie gedraaid kan worden.

De basisconfiguratie bestaat bij een Nutanix oplossing uit minimaal 3 nodes (‘Server’) in een blok (‘Chassis’). Er passen maximaal 4 nodes in een block. Bij de eerste uitbreiding is er dus een nieuw blok nodig. Hiervoor hoeft niet betaald te worden, er hoeft bij Nutanix alleen betaald te worden voor de nodes. De initieel soms iets hogere investering (CapEx) ten opzichte van een conventionele omgeving wordt al snel opgeheven door een zeer korte installatietijd, een veel lagere beheerlast (OpEx) en betere kwaliteit van de oplossing.

We hebben al Nutanix platformen opgeleverd zien worden die binnen 1 dag volledig ingericht waren en er al VM’s draaiden.

In onderstaande afbeelding wordt de complexiteit van een traditionele omgeving afgezet tegen de lineair schaalbare en overzichtelijke Nutanix oplossing.

emea-nutanix-overview-presentation-emea-7-638

Figure 1: Traditioneel vs. HyperConverged

 

3         Specifieke voordelen Hyperconverged infrastructuur

In onderstaande beschrijving wordt 100% converged vergeleken met 100% traditioneel. In de praktijk zijn faseringen en mengvormen waarschijnlijk.

De eigenschappen van een converged oplossing zijn niet voor alle toepassingen even relevant. Wanneer gekeken wordt naar generieke infrastructurele uitdagingen valt een aantal zaken op:

3.1         Beheerlast

Veel bedrijven stellen voor de IT ten doel om een goede kwaliteit te bieden tegen lage kosten.

Dit betekent dat de IT kosten laag moeten blijven en zeker niet moeten groeien de komende tijd, terwijl de kwaliteit van de omgeving gewaarborgd moet zijn.

In de bestaande situatie is er vaak specifieke kennis van servers, netwerk en opslag nodig om de omgeving te beheren. Hier zijn ook verschillende partners en leveranciers bij betrokken. Deze complexe situatie leidt tot hogere kosten voor coördinatie, mogelijk onduidelijke verantwoordelijkheden en mogelijke ‘vendor lock in’. Het beheer van de omgeving is moeilijk los te koppelen van de huidige beheerlaag om over te dragen of eventueel verder uit te besteden.

3.1.1         VOORDELEN HYPERCONVERGED

Bij een converged platform wordt het beheer van servers, netwerk en opslag vanuit de Nutanix beheerlaag uitgevoerd. Ook updates en support van deze componenten worden vanuit Nutanix aangestuurd. Het is dus altijd duidelijk wie waar verantwoordelijk voor is. Ook updaten van het systeem is heel eenvoudig; een enkele update van Nutanix update alle nodige componenten eenduidig en op een door Nutanix al geteste manier.

Er is geen specifieke kennis van een complexe configuratie meer nodig. Iedereen met een beetje kennis van Nutanix, en dat is in Nederland een snelgroeiend aantal partijen, kan de omgeving beheren. Dit maakt het onderbrengen van het beheer in een dienst eenvoudiger.

3.2         Kwaliteit

Onder kwaliteit worden zaken als beschikbaarheid van functies en prestaties verstaan. Voor alle organisaties is een minimale beschikbaarheid van de productieomgeving van belang. Dit geldt mogelijk nog wat sterker als er geen volledige, automatische uitwijklocatie beschikbaar is. Uitval van de primaire omgeving leidt tot onherroepelijk tot functioneel verlies voor langere of kortere tijd.

3.2.1         VOORDELEN HYPERCONVERGED

Bij een hyperconverged platform is de beschikbaarheid ‘out of the box’ relatief hoog. Dit komt onder andere door de overzichtelijke infra waardoor de kans of configuratiefouten wordt geminimaliseerd. Ook het centrale beheer- en update platform verkleint de kans op fouten en livegang met slecht werkende updates.

In elk blok, bestaande uit minimaal drie nodes, is al redundantie aanwezig. Er is altijd ‘N+1’ ingericht wat betekent dat een node uit kan vallen zonder functieverlies.

Daarnaast is het Nutanix zeer eenvoudig hoog beschikbaar over meerdere locatie uit te voeren zodat een datacenter uitval niet leidt tot functieverlies. Dit uiteraard alleen wanneer de overgebleven locatie nog te bereiken is voor gebruikers van applicaties en data.

3.3         Schaalbaarheid

Schaalbaarheid is het vermogen van een infrastructuur om te groeien (en te krimpen!) zonder grote investering en topologie verandering.

3.3.1         VOORDELEN HYPERCONVERGED

Bij een hyperconverged platform is de schaalbaarheid lineair. Dit betekent dat wanneer er meer CPU, memory of opslag nodig is dit eenvoudig gerealiseerd kan worden door nodes toe te voegen. Krimp is minder makkelijk op te vangen daar er dan nodes ‘overblijven’. Dit is inherent aan het aanschaffen van eigen infrastructuur. Om krimp op te vangen zou de infrastructuur gehuurd moeten worden, of als dienst afgenomen moeten worden (Cloud). Er zijn diverse typen nodes; sommige zijn meer geschikt voor CPU en memory intensieve toepassingen en andere zijn meer geschaald op opslag.

3.4         Kostenverloop

De TCO bij veel bedrijven wordt beïnvloed door investeringen in IT. Deze investeringen betreffen hard- en software en kennis van de medewerkers.

3.4.1         VOORDELEN HYPERCONVERGED

Bij een converged platform is de initiële investering soms iets hoger dan bij conventionele hardware. Deze wordt in de regel echter al snel terugverdient door de lagere kosten voor:

  • Inrichting van de converged omgeving;
    • Dit kan soms in één dag uitgevoerd worden. Let wel; dit betreft compute, netwerk én opslag.
  • Lagere beheerlast;
  • Linear schaalbaar
    • Investeringen zijn beter te voorspellen.

De verwachting is dat de TCO bij hyperconverged tientallen procenten lager zal zijn dan bij een traditionele omgeving.

3.5         Cloud integratie

Het integreren van (publieke) cloud onderdelen in een bestaande infrastructuur is een duidelijk trend in de markt. Steeds vaker wordt er zelfs geheel overgestapt naar een systeem van publieke cloud diensten en wordt er geen gebruik meer gemaakt van eigen datacentra en IT infrastructuur.

Veel organisaties wensen over te gaan naar een op diensten gebaseerde IT omgeving. Hier geeft de klant aan wat de wensen en eisen zijn en de cloud leverancier vult dit naar behoefte in. De klant beheert alleen nog de afspraken met de leverancier, middels SLA’s, en is niet meer betrokken bij de technische invulling.

3.5.1         VOORDELEN HYPERCONVERGED

Bij een hyperconverged platform is de stap naar diensten gebaseerd werken makkelijker te maken. Een goed ingerichte converged omgeving kan al beschouwd worden als een ‘eigen cloud’ waarbij de IT gebruikers diensten afnemen van de eigen IT organisatie. Dit model kan relatief eenvoudig gefaseerd uitgebreid worden met meerder publieke cloud componenten.

3.6         Outsourcing

Bij outsourcing wordt een dele van de IT (beheer) taken bij een externe partij gelegd. Dit kan gaan om specifieke werkzaamheden of vallen onder een SLA gestuurd dienstenpakket. Bij veel bedrijven is de wens om meer IT als dienst af te nemen om de kosten te besparen met behoud, of zelfs verbetering, van kwaliteit.

3.6.1         VOORDELEN HYPERCONVERGED

Bij een hyperconverged platform is de overdraagbaarheid naar een externe partij eenvoudig. Zie ook H3.1.1. Er kan gekozen worden om alleen het technisch beheer uit te besteden of om het gehele platform op een andere locatie te plaatsen. Dit is dan een logische stap richting cloud integratie en dienst gebaseerde IT. 

4         Conclusie

Het gefaseerd invoering van een hyperconverged oplossing lijkt zinvol in veel situaties.

Op alle bovenstaande punten zijn voordelen te vinden voor de meeste organisaties, waarbij de nadelen (hogere initiële kosten) daar niet tegen op lijken te wegen.

Nutanix is een zeer snel (wereldwijd) groeiend bedrijf met een solide financiële basis. Infralead heeft Nutanix als een enterprise waardige partij gekwalificeerd onder andere op basis van: support, kennis en ontwikkeling in de markt, kwaliteit van product en organisatie en partner mogelijkheden.

Comments are closed.