Home » Over Next Gen Infra » IT als innovatie remmende kostenpost?

IT als innovatie remmende kostenpost?

Het verbaast mij al jaren: een IT-afdeling die minder innovatief is dan de business. Hoe kan dit en hoe erg is dit eigenlijk?

Als architect ga ik natuurlijk uit van de business eisen bij het opstellen van het Programma van Eisen. Ik wil dus altijd eerst met de business zitten om daar de functies, eisen en wensen op te halen.

Vaak is de business, gerepresenteerd door (afdelings- of domein-) directeuren, CIO of andere ‘C-Levels’ voor mij een prima gesprekspartner en ik raak meer dan eens geïnspireerd door de visies, vergezichten en andere dromen. Helemaal ‘up my alley’. Ik zorg er dan wel voor dat ik deze prachtige wolligheid weet te vertalen naar conceptuele- en technische oplossingen. Samen met de IT-afdeling.

En dan gebeurt het: de mooie kansen op innovatie, modernisering en verbetering, gesteund door de business, worden in het jasje van de huidige manier van werken gepropt.

Daar waar de business aangeeft dat werknemersmobiliteit erg belangrijk wordt de komende jaren geeft IT aan dat er alleen maar geld is voor het vervangen van de vaste Thin Clients. Als de business aangeeft dat het veilig delen van informatie binnen en buiten de organisatie van belang is wil IT alleen nieuwe fileservers betalen in plaats te innoveren met een modern Cloud based documentbeheersysteem.

Hoe kan dit nu?

Ik denk zelf dat dit door ‘de macht van de beheerder’ komt. Geef mij even de ruimte vreselijk te generaliseren; dat doen alle architecten nou eenmaal altijd. 😉

Beheerders willen niet te veel wijzigen. Dat levert namelijk risico’s op: de huidige omgeving is, soort van, onder controle en alle regelmatige brandjes zijn bekend. Elke substantiële aanpassing leidt tot het moeten aanpassen van ingesleten processen en kans op onbekende problemen. Liever niet dus.

De IT-managers zouden dit kunnen managen, maar vinden dit lastig omdat de beheerders te belangrijk zijn (geworden) voor de dagelijkse operatie. Weinig beheer is geautomatiseerd, dus de beheerders zijn als persoon (te) belangrijk geworden. De manager is er natuurlijk ook bij gebaat dat op korte termijn het licht aan blijft en geeft dit de voorkeur boven de toekomstige verbetering voor de business.

Daarnaast kan het dan ook nog zo zijn dat op andere posities in de business risico mijdend gedrag ten koste van innovatie gaat.

En zo verandert er dus niets. De business ziet dat ze door IT (weer) niet worden gefaciliteerd wat de rol van IT als kostenpost en business disabler bevestigd.

En de kloof tussen IT en de business is weer een beetje groter geworden en de noodzakelijke innovatie weer een beetje verder weg.

Hoe kunnen we dit nu omdraaien?

Ik denk dat we dit eerst om moeten wíllen draaien. Er zijn personen nodig die het zelfvertrouwen hebben om te durven wijzigen en het vermogen hebben om business en IT aan elkaar te verbinden.

Dit betekent dat iemand vanuit de business hiervoor de noodzaak ziet en bijvoorbeeld een innovation manager, CIO of informatiemanager aanstelt met goede verbindingen naar IT. En aan de IT kant hebben we iemand nodig met ‘business gevoel’. Als deze personen, ja het gaat eerst om personen en daarna om processen, elkaar weten te vinden dan kan IT de business inderdaad de nodige ondersteuning bieden en in business blijven.

Of moet ik weer over V&D, Toys ‘R us en Thomas Cook versus Bol.com, Alibaba en AirBnB gaan beginnen…

Comments are closed.